गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सिप विकास तालीम केन्द्र

पोखरा, नेपाल

हाइलाइटहरू

केन्द्र प्रमुख

लक्ष्मी भद्र वाग्ले

सूचना अधिकारी

डिल्लीराज सुवेदी

सूचना अधिकारी

dillirajsubedi405@gmail.com

तालिमको शिर्षक आ. व. / चौमासिक आवश्यक संख्या तालिमहुने स्थान सुचना प्रकाशन फारम भर्ने अन्तिम मिति अन्तर्वार्ता मिति ##